Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0184 – 这里

《这》的笔顺动画写字动画演示

《这》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《这》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 应该这里
 • Phồn thể: 你不應該在這裡。
 • Pinyin: Nǐ bù yīnggāi zài zhèli.
 • Tiếng Bồi: nỉ bu inh cai chai chưa li.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn không nên có mặt ở đây.
 • Dịch tiếng Anh: You shouldn’t be up here.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这里的服务员态度好。
 • Phồn thể: 這裡的服務員態度好。
 • Pinyin: Zhèlǐ de fúwùyuán tàidù hǎo.
 • Tiếng Bồi: chưa lỉ tợ phú u doén thai tu hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Những nhân viên phục vụ ở đây có thái độ tốt.
 • Dịch tiếng Anh: The service is good here.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments