Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0185 – 哪里

 

《哪》的笔顺动画写字动画演示

《哪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你来自哪里?
 • Phồn thể: 你來自哪裡?
 • Pinyin: Nǐ láizì Nǎlǐ ?
 • Tiếng Bồi: nỉ lái chư ná lỉ?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn đến từ đâu?
 • Dịch tiếng Anh: Where are you from?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她住在哪里?
 • Phồn thể: 她住在哪裡?
 • Pinyin: Tā zhùzài Nǎlǐ ?
 • Tiếng Bồi: tha chu chai ná nỉ?
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy sống ở đâu?
 • Dịch tiếng Anh: Where does she live?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments