Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0193 – 安心

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她安心地抱着孩子。
 • Phồn thể: 她安心地抱著孩子。
 • Pinyin: Tā ānxīn dì bào zhe háizi.
 • Tiếng Bồi: tha an xin ti bao chơ hái chự.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy bế đứa trẻ một cách an tâm.
 • Dịch tiếng Anh: She held the child securely.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 亲爱安心
 • Phồn thể: 親愛的,安心地睡吧。
 • Pinyin: Qīn’ài de, ānxīn dì shuì ba.
 • Tiếng Bồi: chin ai tợ, an xin ti suây ba.
 • Dịch tiếng Việt: Hãy ngủ một cách yên bình.
 • Dịch tiếng Anh: Sleep peacefully my dear.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments