Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0523 – 叫做

《叫》的笔顺动画写字动画演示

《叫》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 豆腐叫做干酪
 • Phồn thể: 豆腐也叫做豆芽乾酪。
 • Pinyin: Dòufu yě jiàozuò dòuyá gānlào.
 • Tiếng Bồi: tâu phu dể cheo chua tâu dá can lao.
 • Dịch tiếng Việt: Đậu phụ còn được gọi là phô mai đậu nành.
 • Dịch tiếng Anh: Tofu is also known as Soya cheese.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 叫做内。
 • Phồn thể: 叫做庫內內。
 • Pinyin: Jiàozuò kù nèi nèi.
 • Tiếng Bồi: cheo chua khu nây nây.
 • Dịch tiếng Việt: Nó được gọi là Kunene.
 • Dịch tiếng Anh: It’s called Kunene region.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

80  +    =  86