Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0524 – 叫门

《叫》的笔顺动画写字动画演示

《叫》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《门》的笔顺动画写字动画演示

《门》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《门》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 叫门
 • Phồn thể: 誰來叫門也別開。
 • Pinyin: Shuí lái jiào mén yě bié kāi.
 • Tiếng Bồi: suấy lái cheo mấn dể bía khai.
 • Dịch tiếng Việt: Bất cứ ai gọi con cũng không được mở cửa.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t answer for anybody.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 叫门
 • Phồn thể: 鈴響了,有人叫門。
 • Pinyin: Líng xiǎngle, yǒurén jiào mén.
 • Tiếng Bồi: lính xẻng lợ, dẩu rấn cheo mấn.
 • Dịch tiếng Việt: Có tiếng chuông; có người đang gọi cửa.
 • Dịch tiếng Anh: There’s the bellsomeone is at the door.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments