Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0536 – 改期

《改》的笔顺动画写字动画演示

《改》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《改》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 足球大雨改期
 • Phồn thể: 足球賽因大雨改期了。
 • Pinyin: Zúqiú sài yīn dàyǔ gǎiqíle.
 • Tiếng Bồi: chú chiếu sai in ta dúy cải chí lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Trận đấu bóng đá đã phải hoãn lại vì mưa lớn.
 • Dịch tiếng Anh: The soccer match had to be postponed because of heavy rain.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 今天下午会议改期
 • Phồn thể: 今天下午的會議能改期嗎?
 • Pinyin: Jīntiān xiàwǔ de huìyì néng gǎiqí ma?
 • Tiếng Bồi: chin then xa ủ tợ huây i nấng cải chí ma?
 • Dịch tiếng Việt: Cuộc họp chiều nay có thể lên lại lịch không?
 • Dịch tiếng Anh: Can we reschedule the meeting for this afternoon?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

  +  72  =  80