Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0537 – 改日

《改》的笔顺动画写字动画演示

《改》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《改》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 改日
 • Phồn thể: 改日再來。
 • Pinyin: Gǎi rì zài lái.
 • Tiếng Bồi: cải rư chai lái.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm khác lại đến.
 • Dịch tiếng Anh: Come again in another day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们改日好吗?
 • Phồn thể: 我們改日好嗎?
 • Pinyin: Wǒmen gǎi rì hǎo ma?
 • Tiếng Bồi: ủa mân cải rư hảo ma?
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi có thể đổi sang ngày khác không?
 • Dịch tiếng Anh: Can we change the day?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments