Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0553 – 欢送

《欢》的笔顺动画写字动画演示

《欢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《欢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《送》的笔顺动画写字动画演示

《送》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《送》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们举办欢送
 • Phồn thể: 我們舉辦歡送會。
 • Pinyin: Wǒmen jǔbàn huānsòng huì.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chủy ban hoan sung huây.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay.
 • Dịch tiếng Anh: We have on farewell party.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 或许欢送派对
 • Phồn thể: 或許, 給你辦一場歡送派對?
 • Pinyin: Huòxǔ, gěi nǐ bàn yīchǎng huānsòng pàiduì?
 • Tiếng Bồi: hua xủy, cấy nỉ ban i chảng hoan sung pai tuây?
 • Dịch tiếng Việt: Hay là, tổ chức cho bạn một bữa tiệc chia tay nhé?
 • Dịch tiếng Anh: Perhaps a farewell party instead?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

7  +  2  =