Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0559 – 回信

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 疏于回信
 • Phồn thể: 他疏於回信。
 • Pinyin: Tā shū yú huíxìn.
 • Tiếng Bồi: tha su dúy huấy xin.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta chậm chạp trong việc trả lời thư.
 • Dịch tiếng Anh: He is slack in answering letters.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 回信
 • Phồn thể: 她還未回信。
 • Pinyin: Tā hái wèi huíxìn.
 • Tiếng Bồi: tha hái uây huấy xin.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy vẫn chưa viết thư trả lời.
 • Dịch tiếng Anh: She has still not written back.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

6  +  3  =