Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0562 – 不少

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《少》的笔顺动画写字动画演示

《少》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《少》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不少朋友
 • Phồn thể: 她有不少好朋友。
 • Pinyin: Tā yǒu bù shǎo hǎo péngyǒu.
 • Tiếng Bồi: tha dẩu bu sáo hảo pấng dẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy có nhiều người bạn tốt.
 • Dịch tiếng Anh: She has a lot of good friends.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她在家需要不少照顾。
 • Phồn thể: 她在家需要不少照顧。
 • Pinyin: Tā zàijiā xūyào bù shǎo zhàogù.
 • Tiếng Bồi: tha chai cha xuy dao bu sảo chao cu.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy cần rất nhiều sự chăm sóc ở nhà.
 • Dịch tiếng Anh: She needed a lot of care at home.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments