Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0582 – 种花

《种》的笔顺动画写字动画演示

《种》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《种》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《花》的笔顺动画写字动画演示

《花》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《花》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 种花是他的癖好。
 • Phồn thể: 種花是他的癖好。
 • Pinyin: Zhòng huā shì tā de pǐhào.
 • Tiếng Bồi: chung hoa sư tha tợ pí hao.
 • Dịch tiếng Việt: Trồng hoa là đam mê của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: Growing flowers is his hobby.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 他既種菜也種花。
 • Pinyin: Tā jì zhòng cài yě zhòng huā.
 • Tiếng Bồi: tha chi chung chai dể chung hoa.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy trồng cả rau và hoa.
 • Dịch tiếng Anh: He grows flowers as well as vegetables.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments