Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0584 – 旧历

《旧》的笔顺动画写字动画演示

《旧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《历》的笔顺动画写字动画演示

《历》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《历》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 旧历最后一天。
 • Phồn thể: 第二天是舊曆這一年的最後一天。
 • Pinyin: Dì èr tiān shì jiùlì zhè yī nián de zuìhòu yītiān.
 • Tiếng Bồi: ti ơ then sư chiêu li chưa i nén tợ chuây hâu i then.
 • Dịch tiếng Việt: Ngày tiếp theo là ngày cuối cùng trong năm theo âm lịch.
 • Dịch tiếng Anh: Next day was the last day of the old lunar year.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 旧历正月 初二日 琴跟着她得母亲来拜年。
 • Phồn thể: 舊曆正月 初二日 琴跟著她得母親來拜年。
 • Pinyin: Jiùlì zhēngyuè chū èr rì qín gēnzhe tā dé mǔqīn lái bàinián.
 • Tiếng Bồi: chiêu châng duê chu ơ rư chín cân chơ tha tứa mủ chin lái bai nén.
 • Dịch tiếng Việt: Vào ngày thứ hai của năm mới, Cầm theo mẹ cô ấy đi chúc Tết.
 • Dịch tiếng Anh: On the second day of the New YearChin and her mother arrived.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

7  +  3  =