Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 431 – 气

《气》的笔顺动画写字动画演示
《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这球没气了
 • 這球沒氣了
 • Zhè qiú méiqìle.
 • Tiếng Bồi – chưa chiếu mấy chi lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Qủa bóng này bị xì hơi rồi.
 • This ball is deflated.

Ví dụ 2:

 • 她气得脸色铁青
 • 她氣得臉色鐵青
 • tā qì de liǎnsè tiěqīng.
 • Tiếng Bồi – tha chi tợ lẻn sưa thỉa chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã rất tức giận.
 • Her face turned livid with rage.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments