Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 432 – 汽

《汽》的笔顺动画写字动画演示
《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 汽轮机抽气
 • 汽輪機抽氣
 • qìlúnjī chōuqì
 • Tiếng Bồi – chi luấn chi châu chi.
 • Dịch tiếng Việt – Máy xông hơi.
 • bleeder steam.

Ví dụ 2:

 • 喷射汽蒸机
 • 噴射汽蒸機
 • pēnshè qìzhēng jī
 • Tiếng Bồi – pân sưa chi châng chi.
 • Dịch tiếng Việt – Máy bay phản lực.
 • jet ager


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

  +  47  =  57