Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 434 – 艺

《艺》的笔顺动画写字动画演示
《艺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我对屏幕的要求比可以放在衬衫口袋里的那种小玩艺高
 • 对 屏幕 要求 比 可以 放在 衬衫 口袋 里 的 那种 小 玩艺 高
 • Wǒ duì píngmù de yāoqiú bǐ kěyǐ fàngzài chènshān kǒudai lǐ de nàzhǒng xiǎo wányì gāo.
 • Tiếng Bồi – ủa tuây pính mu tợ dao chiếu bỉ khứa ỉ phang chai chân san khẩu tai lỉ tợ na chúng xẻo oán i cao.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn có màn hình to hơn chút so với màn hình tiện ích nhỏ có thể bỏ vào túi áo.
 • I demand more screen real estate than you get on a device small enough to fit in your shirt pocket.

Ví dụ 2:

 • 一朝从艺, 永为艺人
 • 一朝從藝, 永為藝人
 • yīcháo cóngyì yŏng wéi yìrén
 • Tiếng Bồi – i cháo chúng i dủng uấy  rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Là người nghệ sĩ luôn theo đuổi nghệ thuật.
 • Once an actor, always an actor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

6  +  2  =