Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 437 – 全

《全》的笔顺动画写字动画演示
《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 全都想起来了
 • 全都想起來了
 • Quándōu xiǎng qǐláile
 • Tiếng Bồi – choén tâu xéng chỉ lái lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Nhớ lại tất cả mọi thứ.
 • it all came back

Ví dụ 2:

 • 她全职工作
 • 她全職工作
 • Tā quán zhí gōngzuò.
 • Tiếng Bồi – tha choén chứ cung chua.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy làm việc toàn bộ thời gian.
 • She works full-time.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments