Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 449 – 市

《市》的笔顺动画写字动画演示
《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 市自治体,市政府
 • 市自治體,市政府
 • Shì zìzhì tǐ, shìzhèngfǔ
 • Tiếng Bồi – sư chư chư thỉ, sư châng phủ.
 • Dịch tiếng Việt – Chính quyền thành phố ban hành một quy định mới.
 • The municipal corporation enacted a new regulation.

Ví dụ 2:

 • 该酒店位于市中心
 • 該酒店位於市中心
 • Gāi Jiǔdiàn wèiyú Shìzhōngxīn.
 • Tiếng Bồi – cai chiểu ten uây dúy sư chung xin.
 • Dịch tiếng Việt – Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố.
 • The hotel is located in the center of the city.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

  +  5  =  12