Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 546 – 绩

《绩》的笔顺动画写字动画演示
《绩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 只取得了一点小成绩他就变得很骄慢
 • Phồn thể – 只取得了一點小成績他就變得很驕慢
 • Pinyin – Zhǐ qǔdé le yìdiǎn xiǎochéngjì tā jiù biàn de hěnjiāomàn.
 • Tiếng Bồi – chứ củ tứa i tén xẻo chấng chi tha chiêu ben tợ hẩn cheo man.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta trở nên rất kiêu ngạo chỉ với một thành tích nhỏ.
 • Dịch tiếng Anh – He became overly proud after he has made a small achievement.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 平均学分绩
 • Phồn thể – 平均學分績
 • Pinyin – píngjūn xuéfēn jì
 • Tiếng Bồi – pính chuân xuế phân chi.
 • Dịch tiếng Việt – Điểm trung bình.
 • Dịch tiếng Anh – grade point average.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

3  +  1  =