Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 547 – 负

《负》的笔顺动画写字动画演示
《负》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 负某事的责任
 • Phồn thể – 負某事的責任
 • Pinyin – Fù mǒushì de zérèn
 • Tiếng Bồi – phu mẩu sư tợ chứa rân.
 • Dịch tiếng Việt – Chịu trách nhiệm cho một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to be liable (for something)

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 该为某事负责任
 • Phồn thể – 該為某事負責任
 • Pinyin – Gāi wéi mǒushì fùzérèn
 • Tiếng Bồi – cai uấy mẩu sư phu chứa rân.
 • Dịch tiếng Việt – Chịu trách nhiệm cho một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to be to blame (for something)


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

4  +  1  =