Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 550 – 因

《因》的笔顺动画写字动画演示
《因》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 因…而产生
 • Phồn thể – 因…而產生
 • Pinyin – Yīn … ér chǎnshēng
 • Tiếng Bồi – in…ớ chản sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Phát sinh từ…
 • Dịch tiếng Anh – to result from

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 因…而闻名
 • Phồn thể – 因…而聞名
 • Pinyin – Yīn … ér wénmíng
 • Tiếng Bồi – in…ớ uấn mính.
 • Dịch tiếng Việt – Nổi tiếng với…
 • Dịch tiếng Anh – to have a reputation for


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

  +  19  =  25