Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 553 – 水

《水》的笔顺动画写字动画演示
《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这水冰手
 • Phồn thể – 這水冰手
 • Pinyin – Zhè shuǐ bīng shǒu.
 • Tiếng Bồi – chưa suẩy binh sẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Nước này đang đóng băng.
 • Dịch tiếng Anh – This water is freezing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 往酒里对点水
 • Phồn thể – 往酒裡對點水
 • Pinyin – wǎng jiǔlǐ duìdiǎnshuǐ
 • Tiếng Bồi – oảng chiếu lỉ tuây tén suẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Thêm một ít nước vào rượu.
 • Dịch tiếng Anh – add some water to the alcohol


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

9  +  1  =