Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 555 – 球

《球》的笔顺动画写字动画演示
《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 快抓住球!
 • Phồn thể –  快抓住球!
 • Pinyin – Kuài zhuāzhù qiú!
 • Tiếng Bồi – khoai choa chu chiếu!
 • Dịch tiếng Việt – Mau lấy trái bóng!
 • Dịch tiếng Anh – Grab the ball!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这球没气了
 • Phồn thể – 這球沒氣了
 • Pinyin – Zhè qiú méiqìle.
 • Tiếng Bồi – chưa chiếu mấy chi lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Quả bóng này bị xì hơi rồi.
 • Dịch tiếng Anh – This ball is deflated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

84  +    =  94