Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 560 – 踢

《踢》的笔顺动画写字动画演示
《踢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他爱好体育,尤其喜欢踢足球
 • Phồn thể –  他愛好體育,尤其喜歡踢足球
 • Pinyin – Tā àihào tǐyù,yóuqí xǐhuan tī zúqiú
 • Tiếng Bồi – tha ai hao thỉ duy, dấu chí xỉ hoan thi chú chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá.
 • Dịch tiếng Anh – He loves sport, especially football.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们在教室中间踢足球
 • Phồn thể – 他們在教室中間踢足球
 • Pinyin – Tāmen zài jiàoshì zhōngjiān tīzúqiú.
 • Tiếng Bồi – tha mân chai cheo sư chung chen thi chú chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Họ đang chơi bóng đá ở giữa lớp học.
 • Dịch tiếng Anh – They were playing soccer in the middle of the classroom.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments