Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 563 – 扬

 

《扬》的笔顺动画写字动画演示
《扬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 游艇在整个航程中都扬着帆
 • Phồn thể –  遊艇在整個航程中都揚著帆
 • Pinyin – Yóutǐng zài zhěnggè hángchéng zhōng dōu yángzhefān.
 • Tiếng Bồi – dấu thỉnh chai chẩng cưa háng chấng chung tâu déng chơ phan.
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc du thuyền đã đi theo toàn bộ hành trình.
 • Dịch tiếng Anh – The yacht was under sail the entire voyage.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 吹气扬酸箱
 • Phồn thể – 吹氣揚酸箱
 • Pinyin – chuīqì yáng suān xiāng
 • Tiếng Bồi – chuây chi déng soan xeng.
 • Dịch tiếng Việt – Bể axit thổi.
 • Dịch tiếng Anh – acid blow case.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments