Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 564 – 乃

《乃》的笔顺动画写字动画演示
《乃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我乃一良人,因何抓我到官衙
 • Phồn thể –  我乃一良人,因何抓我到官衙
 • Pinyin – Wǒ nǎi yì liángrén,yīnhé zhuā wǒ dào guānyá.
 • Tiếng Bồi – úa nải i léng rấn, in hứa choa ủa tao quan dá.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi là một thường dân. Tại sao lại bắt tôi và đưa tôi đến văn phòng chính phủ
 • Dịch tiếng Anh – I am a civilian. Why did you arrest me, and bring me to yamen?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 先皇年十八,乃登基即位,经纶天下
 • Phồn thể – 先皇年十八,乃登基即位,經綸天下
 • Pinyin – Xiānhuáng nián shíbā,nǎi dēngjī jíwèi,jīnglún tiānxià.
 • Tiếng Bồi – xen hoáng nén sứ ba, nải tâng chi chí uây, chinh luấn then xa.
 • Dịch tiếng Việt – Cựu hoàng đã lên ngôi năm 18 tuổi và bắt đầu quản lý đất nước.
 • Dịch tiếng Anh – The former emperor came to the throne at the age of 18 and began to manage the country.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

76  +    =  77