Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 565 – 奶

《奶》的笔顺动画写字动画演示
《奶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 有多少奶/ 人?
 • Phồn thể – 有多少奶/ 人?
 • Pinyin – Yǒu duōshǎo nǎi/ rén ?
 • Tiếng Bồi – dẩu tua sáo nải/ rấn?
 • Dịch tiếng Việt –  Bao nhiêu sữa / người?
 • Dịch tiếng Anh – how much milk/ many people?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我小时候不吃奶制品
 • Phồn thể – 我小時候不吃奶製品
 • Pinyin – Wǒ xiǎoshíhòu bù chī nǎizhìpǐn.
 • Tiếng Bồi – úa xẻo sứ hâu bu chư nải chư pỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã không ăn các sản phẩm sữa khi tôi còn là một đứa trẻ.
 • Dịch tiếng Anh – As a child I didn’t eat dairy products.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

44  +    =  53