Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 568 – 级

 

《级》的笔顺动画写字动画演示
《级》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 各个位置按照优先级予以分配
 • Phồn thể –  各個位置按照優先級予以分配
 • Pinyin – Gègè wèizhi ànzhào yōuxiānjí yǔyǐ fēnpèi.
 • Tiếng Bồi – cưa cưa uây chư an chao dâu xen chí dúy ỉ phân bây.
 • Dịch tiếng Việt –  Mỗi vị trí được phân công theo mức độ ưu tiên.
 • Dịch tiếng Anh – Positions are assigned in the order of precedence.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她从来没有担任过部长级职位
 • Phồn thể – 她從來沒有擔任過部長級職位
 • Pinyin – Tā cónglái méiyǒu dānrèn guò bùzhǎng jí zhíwèi.
 • Tiếng Bồi – tha chúng lái mấy dẩu tan rân cua bu chảng chí chứ uây.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chưa bao giờ giữ một vị trí bộ trưởng.
 • Dịch tiếng Anh – She has never held ministerial office.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

71  +    =  80