Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 569 – 原

《原》的笔顺动画写字动画演示
《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 环境使该犯罪情有可原
 • Phồn thể – 環境使該犯罪情有可原
 • Pinyin – Huánjìng shǐ gāi fànzuì qíngyǒukěyuán.
 • Tiếng Bồi- hoán chinh sử cai phan chuây chính dấu khửa doén.
 • Dịch tiếng Việt – Các tình tiết giảm nhẹ cho tội phạm.
 • Dịch tiếng Anh – The circumstances extenuate the crime.

Ví dụ 2:

 • Giản thể -老师病后身体已经复原
 • Phồn thể – 老師病後身體已經復原
 • Pinyin – Lǎoshī bìnghòu shēntǐ yǐjīng fùyuán.
 • Tiếng Bồi – lảo sư binh hâu sân thí ỉ chinh phu doén.
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên của chúng tôi đã khỏi bệnh.
 • Dịch tiếng Anh – Our teacher has already recovered from his illness.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

2  +  6  =