Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0761 – 各种

Đánh giá bài viết

《各》的笔顺动画写字动画演示

《各》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《各》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《种》的笔顺动画写字动画演示

《种》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《种》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他总是喜欢问各种问题。
 • Phồn thể: 他總是喜歡問各種問題。
 • Pinyin: Tā zǒngshì xǐhuan wèn gèzhǒng wèntí.
 • Tiếng Bồi:  tha chủng sư xỉ hoan uân cưa chủng uân thí.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy luôn thích đặt ra những câu hỏi.
 • Dịch tiếng Anh: He likes to ask a lot of questions.

Ví dụ 2:

 • Giản th: 各种不同的。
 • Phồn thể – 各種不同的。
 • Pinyin : Gèzhǒng bùtóng de.
 • Tiếng Bồ: cưa chủng bu thúng tợ.
 • Dịch tiếng Việ: Tất cả các loại.
 • Dịch tiếng Anh: All sorts of.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments