Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0773 – 看病

Đánh giá bài viết

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《病》的笔顺动画写字动画演示

《病》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《病》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我要带孩子去看病。
 • Phồn thể – 我要帶孩子去看病。
 • Pinyin – Wǒ yào dài háizǐ qù kànbìng.
 • Tiếng Bồi – ủa dao tai hái chử chuy khan binh.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đưa con đi khám bác sĩ.
 • Dịch tiếng Anh – I am taking my child to see the doctor.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我今天下午得去看病。
 • Phồn thể – 我今天下午得去看病。
 • Pinyin – Wǒ jīntiānxiàwǔ de qù kànbìng.
 • Tiếng Bồi – ủa chin then xa ủ tợ chuy khan binh.
 • Dịch tiếng Việt – Chiều nay tôi phải đi gặp bác sĩ.
 • Dịch tiếng Anh – This afternoon I have to go to see the doctor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments