Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0774 – 病人

Đánh giá bài viết

《病》的笔顺动画写字动画演示

《病》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《病》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 向病人发了药。
 • Phồn thể –  向病人發了藥。
 • Pinyin – Xiàng bìngrén fāle yào.
 • Tiếng Bồi – xeng binh rấn pha lợ dao.
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc đã được bác sĩ kê cho bệnh nhân.
 • Dịch tiếng Anh – Medicines dispensed to the sick.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他必须照顾自己的病人。
 • Phồn thể – 他必須照顧自己的病人。
 • Pinyin – Tā bìxū zhàogù zìjǐ de bìngrén.
 • Tiếng Bồi – tha bi xuy chao cu chư chỉ tợ binh rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình.
 • Dịch tiếng Anh – He had to attend to his own patients.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments