Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0775 – 病房

Đánh giá bài viết

《病》的笔顺动画写字动画演示

《病》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《病》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《房》的笔顺动画写字动画演示

《房》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《房》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 病房里挤满了流感病人。
 • Phồn thể – 病房裡擠滿了流感病人。
 • Pinyin – Bìngfáng lǐ jǐ mǎn le liúgǎn bìngrén.
 • Tiếng Bồi – binh pháng lỉ chí mản lợ liếu cản binh rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Phòng bệnh đã chật cứng bệnh nhân mắc cúm.
 • Dịch tiếng Anh – The invalid room is filled with people suffering flu.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 病房里有一股浓浓的消毒水味道。
 • Phồn thể – 病房裡有一股濃濃的消毒水味道。
 • Pinyin – Bìngfáng lǐ yǒu yìgǔ nóngnóng de xiāodúshuǐ wèidào.
 • Tiếng Bồi – binh pháng lí dẩu i củ núng núng tợ xeo tú suẩy uây tao.
 • Dịch tiếng Việt – Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
 • Dịch tiếng Anh – The smell of the disinfectant is very strong in the patient‘s room.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments