Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0792 – 排球

Đánh giá bài viết

《排》的笔顺动画写字动画演示

《排》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《排》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你能用脚打排球吗?
 • Phồn thể – 你能用腳打排球嗎?
 • Pinyin – Nǐ néng yòng jiǎo dǎ páiqiú ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ nấng dung chéo tả pái chiếu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể chơi bóng chuyền bằng chân không?
 • Dịch tiếng Anh – Can you hit the volleyball with your foot?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 排球没发过去,擦网了。
 • Phồn thể – 排球沒發過去,擦網了。
 • Pinyin – Páiqiú méifāguòqù,cāwǎng le.
 • Tiếng Bồi – pái chiếu mấy pha cua chuy, cha oảng lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Bóng đã không chuyền được qua lưới, nó chỉ lướt qua lưới.
 • Dịch tiếng Anh – The volleyball didn’t make it’s way over – it just brushed the net.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments