Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0801 – 动物园

Đánh giá bài viết

《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《园》的笔顺动画写字动画演示

《园》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《园》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他把我们带到了动物园。
 • Phồn thể –  他把我們帶到了動物園。
 • Pinyin – Tā bǎ wǒmen dàidàole dòngwùyuán.
 • Tiếng Bồi – tha bá ủa mân tai tao lợ tung u doén.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dẫn chúng tôi đến thăm sở thú.
 • Dịch tiếng Anh – He took us to the zoo.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我们在动物园看到一群鬼狒。
 • Phồn thể – 我們在動物園看到一群鬼狒。
 • Pinyin – Wǒmen zài dòngwùyuán kàndào yìqún guǐ fèi.
 • Tiếng Bồi – ủa mân chai tung u doén khan tao i chuấn quẩy phây.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi nhìn thấy một gia đình khỉ đầu chó ở sở thú.
 • Dịch tiếng Anh – We saw a family of drills at the zoo.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments