Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0803 – 踢球

Đánh giá bài viết

《踢》的笔顺动画写字动画演示

《踢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《踢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他踢球时活力十足。
 • Phồn thể – 他踢球時活力十足。
 • Pinyin – Tā tīqiú shí huólì shízú.
 • Tiếng Bồi – tha thi chiếu sứ húa li sứ chú.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chơi bóng bằng tất cả năng lượng của mình.
 • Dịch tiếng Anh – He plays soccer with great energy.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他踢球时弄伤了左脚。
 • Phồn thể – 他踢球時弄傷了左腳。
 • Pinyin – Tā tīqiú shí nòng shāngle zuǒjiǎo.
 • Tiếng Bồi – tha thi chiếu sứ nung sang lợ chúa chẻo.
 • Dịch tiếng Việt – Chân trái của anh ấy bị thương lúc chơi bóng.
 • Dịch tiếng Anh – He hurt his left foot playing soccer.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments