Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0805 – 会场

Đánh giá bài viết

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 会场里人声杂沓。
 • Phồn thể – 會場里人聲雜沓。
 • Pinyin – Huìchǎng lǐ rénshēng zátà.
 • Tiếng Bồi – huây cháng lỉ rấn sâng chá tha.
 • Dịch tiếng Việt – Có rất nhiều tiếng ồn trong hội trường.
 • Dịch tiếng Anh – The conference hall is bursting with noise.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 代表们要到达会场了。
 • Phồn thể – 代表們要到達會場了。
 • Pinyin – Dàibiǎomen yào dàodá huìchǎng le.
 • Tiếng Bồi – tai bẻo mân dao tao tá huây chảng lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Các vị đại biểu sắp có mặt tại hội trường.
 • Dịch tiếng Anh – The delegates were to arrive for the meeting.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments