Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0813 – 奶牛

Đánh giá bài viết

《奶》的笔顺动画写字动画演示

《奶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《牛》的笔顺动画写字动画演示

《牛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《牛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这个农场里大约有二十只奶牛。
 • Phồn thể –  這個農場里大約有二十隻奶牛。
 • Pinyin – Zhège Nóngchǎng lǐ dàyuē yǒu èrshízhī nǎiniú.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ núng cháng lỉ ta duê dẩu ơ sứ chư nải niếu.
 • Dịch tiếng Việt – Trong trang trại có khoảng 20 con bò.
 • Dịch tiếng Anh – There are around twenty cows on this farm.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他养了一群奶牛,还有一头公牛。
 • Phồn thể – 他養了一群奶牛,還有一頭公牛。
 • Pinyin – Tā yǎngle yìqún nǎiniú, háiyǒu yìtóu gōngniú.
 • Tiếng Bồi – tha dảng lợ i chuấn nải niếu, hái dẩu i thấu cung niếu.
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy nuôi một đàn bò, và chỉ có một con bò đực.
 • Dịch tiếng Anh – He kept a herd of cows, and also a bull.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments