Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0829 – 欢喜

Đánh giá bài viết

《欢》的笔顺动画写字动画演示

《欢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《欢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《喜》的笔顺动画写字动画演示

《喜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她满心欢喜地等他回来。
 • Phồn thể – 她滿心歡喜地等他回來。
 • Pinyin – Tā mǎnxīnhuānxǐ de děng tā huílái.
 • Tiếng Bồi – tha mản xin hoan xỉ tợ tẩng tha huấy lái.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chờ anh ấy về với niềm vui rạo rực trong lòng.
 • Dịch tiếng Anh – Her heart was full of joy as she waited for him to return.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这个电影的欢喜结局使观众感到非常高兴。
 • Phồn thể – 這個電影的歡喜結局使觀眾感到非常高興。
 • Pinyin – Zhège diànyǐng de huānxǐ jiéjú shǐ guānzhòng gǎndào fēichánggāoxìng.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ ten ỉnh tợ hoan xỉ chía chúy sử quan chung cản tao phây cháng cao xinh.
 • Dịch tiếng Việt – Cái kết có hậu của bộ phim khiến khán giả vô cùng mãn nguyện.
 • Dịch tiếng Anh – The mirthful ending of the movie delighted all the audience.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments