Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0831 – 常常

Đánh giá bài viết

《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他常常打电话。
 • Phồn thể – 他常常打電話。
 • Pinyin – Tā chángcháng dǎdiànhuà.
 • Tiếng Bồi – tha cháng cháng tả ten hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường xuyên gọi điện thoại.
 • Dịch tiếng Anh – He calls quite often.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我常常去北京出差。
 • Phồn thể – 我常常去北京出差。
 • Pinyin – Wǒ chángcháng qù Běijīng chūchāi.
 • Tiếng Bồi – ủa cháng cháng chuy bẩy chinh chu chai.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thường xuyên tới Bắc Kinh để làm ăn.
 • Dịch tiếng Anh – I often go to Beijing on business.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments