Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0837 – 面条儿

Đánh giá bài viết

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《条》的笔顺动画写字动画演示

《条》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《条》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 用手把面团扯成面条儿
 • Phồn thể – 用手把麵團扯成麵條兒
 • Pinyin – yòng shŏubă miàntuán chĕchéng miàntiáoér
 • Tiếng Bồi – dung sấu bả men thoán chửa chấng men théo ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Dùng tay nhào bột mì thành sợi mì.
 • Dịch tiếng Anh – Make noodles by drawing out the dough by hand

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 用凉水泡过的熟面条儿, 吃起来凉而爽口
 • Phồn thể – 用涼水泡過的熟麵條兒, 吃起來涼而爽口
 • Pinyin – yòng liángshuĭ pào guò de shú miàntiáoér chī qĭlái liáng ér shuăngkŏu
 • Tiếng Bồi – dung léng suẩy pao cua sú men théo ớ chư chỉ lái léng ớ soáng khẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Khi nấu chín mì rồi ngâm trong nước lạnh, hương vị khi ăn sẽ mát lạnh và sảng khoái.
 • Dịch tiếng Anh – To soak cooked noodles in cold water to make them cooler


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments