Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0853 – 呐喊

Đánh giá bài viết

《呐》的笔顺动画写字动画演示

《呐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《呐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《喊》的笔顺动画写字动画演示

《喊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 除了呐喊,一切都结束了!
 • Phồn thể – 除了吶喊,一切都結束了!
 • Pinyin – Chúle nàhǎn, yíqiè dōu jiéshùle!
 • Tiếng Bồi – chú lợ na hản, í chia tâu chía su lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Mọi thứ đã  kết thúc nhưng vẫn còn vang tiếng hét!
 • Dịch tiếng Anh – It’s all over but the shouting.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 球迷为足球队摇旗呐喊。
 • Phồn thể – 球迷為足球隊搖旗吶喊。
 • Pinyin – Qiúmí wèi zúqiúduì yáoqínàhǎn.
 • Tiếng Bồi – chiếu mí uây chú chiếu tuây dáo chí na hản.
 • Dịch tiếng Việt – Các cổ động viên đã phất cờ cho đội bóng của họ.
 • Dịch tiếng Anh – The football fans banged the drum for their team.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments