Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0881 – 电影院

Đánh giá bài viết

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《影》的笔顺动画写字动画演示

《影》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《影》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《院》的笔顺动画写字动画演示

《院》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《院》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他去电影院找女儿了。
 • Phồn thể – 他去電影院找女兒了。
 • Pinyin – Tā qù diànyǐngyuàn zhǎo nǚ’ér le.
 • Tiếng Bồi – tha chuy ten ỉnh doen cháo nủy ớ lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đến rạp chiếu phim để tìm con gái.
 • Dịch tiếng Anh – He went to the cinema to look for his daughter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我在电影院见你。
 • Phồn thể – 我在電影院見你。
 • Pinyin – Wǒ zài Diànyǐngyuàn jiàn nǐ.
 • Tiếng Bồi – ủa chai ten ỉnh doen chen nỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi gặp bạn ở rạp chiếu phim.
 • Dịch tiếng Anh – I’ll see you at the cinema.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments