Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0956 – 黄河

Đánh giá bài viết

《黄》的笔顺动画写字动画演示

《黄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《黄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《河》的笔顺动画写字动画演示

《河》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《河》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 黄河上又飞跨起了一座新桥。
 • Phồn thể – 黃河上又飛跨起了一座新橋。
 • Pinyin – Huáng Hé shàng yòu fēikuà qǐ le yízuò xīnqiáo.
 • Tiếng Bồi – hoáng hứa sang dâu phây khoa chỉ lợ í chua xin chéo.
 • Dịch tiếng Việt – Trên sông Hoàng Hà có một cây cầu mới được bắc qua sông.
 • Dịch tiếng Anh – Another bridge has been built over the Yellow River.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 在枯水期,黄河也成了“内陆河”了。
 • Phồn thể – 在枯水期,黃河也成了“內陸河”了。
 • Pinyin – Zài kūshuǐqī,Huánghé yě chéngle”Nèilùhé”le.
 • Tiếng Bồi – chai khu suẩy chi, hoáng hứa dể chấng lợ nây lu hứa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Vào mùa khô, sông Hoàng Hà trở thành ”dòng sông nội địa”.
 • Dịch tiếng Anh – The Yellow River becomes a continental river in lowwater seasons.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments