Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0961 – 画报

Đánh giá bài viết

《画》的笔顺动画写字动画演示

《画》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《画》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我们做了一张画报。
 • Phồn thể – 我們做了一張畫報。
 • Pinyin – wŏmen zuò le yīzhāng huàbào
 • Tiếng Bồi – ủa mân chua lợ í chang hoa bao.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi cùng làm một bức họa báo.
 • Dịch tiếng Anh – We made a poster.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这本画报是给我的吗?
 • Phồn thể – 這本畫報是給我的嗎
 • Pinyin – zhèbĕn huàbào shì gĕi wŏ de ma.
 • Tiếng Bồi – chưa bẩn hoa bao sư cấy ủa tợ ma.
 • Dịch tiếng Việt – Hình ảnh này có phải dành cho tôi không?
 • Dịch tiếng Anh – Is this pictorial meant for me.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments