Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0993 – 能够

Đánh giá bài viết

《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《够》的笔顺动画写字动画演示

《够》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《够》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我能够照顾好自己。
 • Phồn thể – 我能夠照顧好自己。
 • Pinyin – Wǒ nénggòu zhàogùhǎo zìjǐ.
 • Tiếng Bồi – ủa nấng câu chao cu hảo chư chỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
 • Dịch tiếng Anh – I can take care of myself.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 芥泥能够增温。
 • Phồn thể – 芥泥能夠增溫。
 • Pinyin – Jiè ní nénggòu zēng wēn.
 • Tiếng Bồi – chia ní nấng câu châng uân.
 • Dịch tiếng Việt – Mù tạt có khả năng làm nóng.
 • Dịch tiếng Anh – A mustard plaster is calefacient.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments