Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1008 – 派头

Đánh giá bài viết

《派》的笔顺动画写字动画演示

《派》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《派》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《头》的笔顺动画写字动画演示

《头》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她行事很有学者派头。
 • Phồn thể – 她行事很有潛力學者學者派頭。
 • Pinyin – Tā xíngshì hěn yǒu xuézhě pàitóu.
 • Tiếng Bồi – tha xính sư hấn dẩu xuế chửa pai thấu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy cư xử rất có giáo dục.
 • Dịch tiếng Anh – She behaved very professorially.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你穿这件夹克很有派头。
 • Phồn thể – 你穿這件夾克很有潛力派頭。
 • Pinyin – Nǐ chuān zhè jiàn jiákè hěn yǒu pàitóu.
 • Tiếng Bồi – nỉ choan chưa chen chá khưa hấn dẩu pai thấu.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn trông thật phong cách khi mặc chiếc áo khoác này.
 • Dịch tiếng Anh – You look very stylish in this jacket.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments