Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1015 – 一齐

Đánh giá bài viết

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《齐》的笔顺动画写字动画演示

《齐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《齐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 让我们一齐说“是的!”。
 • Phồn thể – 讓我們一齊說“是的!”。
 • Pinyin – Ràng wǒmen yìqí shuō”shì de!”.
 • Tiếng Bồi – rang ủa mân i chí sua sư tợ!
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta cùng nói ”có” nào!
 • Dịch tiếng Anh – Let’s say”yes!” All at once.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 各家各户一齐出动清扫路上的积雪。
 • Phồn thể – 各家各戶一齊出動清掃路上的積雪。
 • Pinyin – Gè jiā gè hù yìqí chūdòng qīngsǎo lùshàng de jīxuě.
 • Tiếng Bồi – cưa cha cưa hu i chí chu tung chinh sảo lu sang tợ chi xuể.
 • Dịch tiếng Việt – Các gia đình được phân công đi dọn  tuyết trên đường.
 • Dịch tiếng Anh – Every family turned out to clear up built-up snow on the field.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments