Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1020 – 黑白

Đánh giá bài viết

《黑》的笔顺动画写字动画演示

《黑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《黑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《白》的笔顺动画写字动画演示

《白》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《白》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这部电影是个黑白的。
 • Phồn thể – 這部電影是個黑白的。
 • Pinyin – Zhè bù diànyǐng shì gè hēibái de.
 • Tiếng Bồi – chưa bu ten ỉnh sư cưa hây bái tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một bộ phim đen trắng.
 • Dịch tiếng Anh – The movie was in black and white.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 黑白电视机已经过时了。
 • Phồn thể – 黑白電視機已經過時了。
 • Pinyin – Hēibáidiànshìjī yǐjīng guòshí le.
 • Tiếng Bồi – hây bái ten sư chi ỉ chinh cua sứ lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Truyền hình đen trắng đã trở nên lỗi thời.
 • Dịch tiếng Anh – Black-and-white television is old fashion.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments