Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1022 – 增长

Đánh giá bài viết

《增》的笔顺动画写字动画演示

《增》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《增》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 增长了百分之三
 • Phồn thể – 增長了百分之三
 • Pinyin – Zēngzhǎngle bǎifēnzhīsān
 • Tiếng Bồi – châng chảng lợ bải phân chư san.
 • Dịch tiếng Việt – Tăng thêm 3%.
 • Dịch tiếng Anh – to increase by 3%

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 经济直线增长
 • Phồn thể – 經濟直線增長
 • Pinyin – Jīngjì zhíxiàn zēngzhǎng
 • Tiếng Bồi – chinh chi chứ xen châng chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Tăng trưởng kinh tế cao.
 • Dịch tiếng Anh – sharp economic growth


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments