Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1023 – 晚饭

Đánh giá bài viết

《晚》的笔顺动画写字动画演示

《晚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 晚饭得了。
 • Phồn thể – 晚飯得了。
 • Pinyin – Wǎnfàn déle.
 • Tiếng Bồi – oản phan tứa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Bữa tối đã sẵn sàng.
 • Dịch tiếng Anh – Dinner is ready.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 您的晚饭准备好了。
 • Phồn thể – 您的晚飯準備好了。
 • Pinyin – Nín de wǎnfàn zhǔnbèi hǎo le.
 • Tiếng Bồi – nín tợ oản phan chuẩn bây hảo lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Bữa tối của bạn đã chuẩn bị xong.
 • Dịch tiếng Anh – Your dinner is ready.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments